Drepturile de proprietate de către țară, în jurul lumiiMedia pentru aFostDe de puncte Mai mari valori ale indicelui denotă mai mult anumite protecția juridică a proprietății.